icon homeicon contact

VERBINDT LEREN MET DE PRAKTIJK

logo berenschot logo bugelhajema logo pentascope

Voorbeeldcasussen

Klein beginnen, oefenen in ‘echte’ casussen maakt dat je echt gaat leren! Je hebt meteen de hele keten in actie, reflectie op het eigen handelen in een nieuwe setting. Die keten strekt zich uit van medewerkers van de gemeente over diverse afdelingen naar raad en college voor de kaders tot bewoners en andere externe stakeholders voor realisatie. Het geeft een geheel andere betrokkenheid omdat het echt is, niet praten over, maar doen.

Hieronder enkele casussen die met Omgevingswet doen prima zijn op te pakken (en opgepakt zijn). Kenmerk voor alle casussen is dat er samenhang is met diverse maatschappelijke opgaven, dat meerdere belangen worden betrokken en afgewogen, de omvang te overzien is (uiteraard lenen ook grote initiatieven zich voor Omgevingswet Doen, maar die worden apart geoffreerd) zodat de leerslag overzichtelijk is.

Creatieve inrichting waterkant
In een wijk waar alle huizen aan het water liggen blijken bewoners zeer creatief om de tuin door te trekken tot aan het water. Wie wil er immers niet aan de waterkant zitten? Dit wordt echter niet altijd in overeenstemming gedaan met de verordeningen. Ook zijn er klachten van bewoners over bouwwerken van een ander. Hoe ga je hier als gemeente mee om?

 • Ook andere gebiedsinrichting op het grensvlak van gemeente en bewoners zijn laagdrempelige casussen om in gesprek te gaan om tot andere oplossingen en verantwoordelijkheden te komen.

Evenementen als splijtzwam
Al jaren is er een kleine kermis in het dorp die daarmee het hart vormt van drie dagen gezelligheid. Hierbij vloeit de drank rijkelijk en gaat men tot in de kleine uurtjes door. Naast veel gezelligheid, geeft het ook overlast en het lijkt er steeds meer op dat tegenstanders niet meer durven klagen. Kan het feest de gemeenschap splijten? Welke rollen heeft de gemeente hierbij?

 • Uiteraard lenen ook allerlei andere evenementen zich om je als gemeente te verdiepen in je rol. Ook opstellen van beleid rond evenementen is een mooie experiment. Zo stelt de ombudsman (Rapportnummer: 2017/105, 28 september 2017) dat bewoners zich vaak niet betrokken of gehoord voelen bij grotere evenementen.

Gemeenschapsvoorzieningen van de gemeente of gemeenschap?
Het overdekte zwembad is verouderd en moet gesloopt worden. Alleen heeft de gemeente niet genoeg geld om zelf een nieuw overdekt zwembad te bouwen. De huidige exploitatielasten zijn de inzet als bijdrage vanuit de gemeente voor een nieuwe exploitant. Hoe pak je dit aan?

 • Herwaardering van van oudsher door de gemeente geëxploiteerde gemeenschapsvoorzieningen speelt op vele plaatsen in het land. Zeker als nieuwbouw, verbouw of subsidieherzieningen aan de orde zijn. Hoe ver gaat de rol van de gemeente en wat pakt de gemeenschap hierin op?

Door herinrichting is het wenselijk dat het verouderde gemeenschapshuis verplaatst wordt naar een nieuwe (bestaande) locatie. Het huidige gemeenschapshuis is in eigendom van en wordt beheerd door een stichting. Een verhuizing zal zeker kosten met zich meenemen en een nieuwe locatie kent ook problemen. Wie betrek je erbij, waarom en welke rol neem je eigenlijk?

Omgevingsvisie van iedereen
Voor de Omgevingswet moet er een omgevingsvisie worden opgesteld. Hoe doe je dat met betrokkenheid van bewoners, overheden en andere belanghebbende in en van de omgeving? Hoe voorkom je dat het een eigen vertaling wordt van input, maar wordt het een gedragen geheel van allen.

 • Hoe zorg je dat de leefbaarheid van een omgeving centraal staat. Zowel in een visie, als in de dagelijkse praktijk? Hoe ga je om met belangen, de dialoog of het bezwaar? Wat is je rol als gemeente en hoe voorkom je dat dat je altijd als eigenaar gezien wordt? Doen!

College en raad moeten kleur bekennen
Natuurlijk is bewonersparticpatie essentieel in de huidige beleids- en gebiedinrichting, maar hoever gaat dat? Geldt het voor alles en hoe krijg je dat door de raad? Wat betekent dit voor snel manoeuvreren als dat nodig is? Hoever gaat het eigen mandaat nog? Soms wil je door opgedane ervaringen nieuwe gedragsregels afspreken om in volgende casussen uit te proberen. Ook het gezamenlijk bespreken van deze gedragsregels kan prima met Omgevingswet Doen.

Integraal

Integraal werken vraagt iets engs: Vertrouwen op anderen. De implementatie van de Omgevingswet betekent toegeven dat u alleen samen het beste resultaat kunt bereiken. Dat betekent dat u niet alle touwtjes zelf in handen kunt houden. Het betekent dat u soms akkoord gaat met niet het beste vanuit uw werkgebied, maar wel het best haalbare in het geheel.

De Omgevingswet gaat een impuls geven aan bestuurlijke en ambtelijke processen en samenwerking. Niet het beleid staat centraal maar de gebiedsopgave. Dit betekent integraal afwegen in plaats van sectoraal afvinken.

Participatie

Bij de totstandkoming van de Omgevingswet is uitdrukkelijk aangegeven dat alleen een nieuwe wet voor het slagen van de stelselherziening niet voldoende is. De verbinding leggen tussen de kennis en kunde van bestuurders, ambtenaren en initiatiefnemers is minstens zo belangrijk.

Onderdeel hiervan is het versterken van de positie van private partijen bij besluitvorming en ruimte bieden aan initiatieven. Hiervoor is onder meer nodig dat bestuurders en ambtenaren een participatieve aanpak toepassen. Burgers en bedrijven worden uitgedaagd om initiatieven te nemen en bestuurders en ambtenaren kijken met een open blik naar de leefomgeving in zijn geheel.

Afwegingsruimte

De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden om op lokaal niveau afwegingen te maken over beleid voor en ontwikkelingen in de leefomgeving. Maar hoe kom je tot een goede afweging? Wie bepaalt de kaders, wie neemt de beslissingen, in welke mate doe je dat samen en in welke fase of omstandigheid? Wat zijn nieuwe eisen vanuit de wet en welke ruimte krijg je voor het stellen van eigen regels voor een bepaald gebied? Ieder van de betrokkenen (burger, ambtenaar, college, raad) moet zich heroriënteren op zijn rol en relatie met andere partijen met als doel om voor ieder gebied een goede balans tussen beschermen en benutten te vinden. Dat geldt van burger, ambtenaar, college tot raad. Wat zijn consequenties van gemaakte afwegingen en zijn ook die bespreekbaar?

Organisatie

Het gebied met al zijn eigenschappen, kwaliteiten en gebruikers staat centraal. In interactie met de samenleving en partners werk je vanuit alle invalshoeken aan een goede balans tussen het beschermen en benutten van een gebied. Met regels om doelen te halen en niet als middel om initiatieven af te keuren. Maar hoe organiseer je dit en welke competenties, vaardigheden en gedrag heb je dan nodig? Met OMGEVINGSWETDOEN oefen je met nieuwe werkwijzen en reflecteer je hierop. Zo maak je je Omgevingswet eigen en ontdek je lerenderwijs wat de wet van je organisatie vraagt.

Allround bureau voor de fysieke leefomgeving. Met ons team van onderzoekers, ontwerpers en juristen haalt u de eindstreep. Wij hebben een voortrekkersrol in open planprocessen bij omgevingsvisies en omgevingsplannen en het verbinden van initiatieven uit de samenleving aan besluitvorming in het openbaar bestuur. Wij hebben grote reputatie op het gebied van bestuursrecht door een integrale benadering van complexe vraagstukken. Wij werken van plek tot regio, voor marktpartijen en de overheid vanuit het besef: “de samenleving is veranderd, nu de wet nog”.

www.bugelhajema.nl


Jan Oosterkamp
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
033 - 4656545

Berenschot behoort tot de landelijke top in advisering over politiek-bestuurlijke, bestuurskundige en organisatievraagstukken. De adviseurs van Berenschot onderscheiden zich door een combinatie van hoogwaardige terreininhoudelijke kennis, grondige organisatiekundige expertise en rijke ervaring met het reilen en zeilen van overheidsorganisaties. Deze unieke combinatie van expertises maakt dat Berenschot complexe vraagstukken waarin meerdere belangen en invalshoeken vertegenwoordigd zijn bijzonder goed kunnen uitvoeren.

Berenschot is al enkele jaren actief op het terrein van de Omgevingswet en heeft zich met name verdiept in de impact die de wet heeft op gemeente. Daarbij hanteert het bureau een brede blik. Het gaat niet alleen om de gevolgen voor de werkprocessen, maar ook voor ICT en digitalisering, de interbestuurlijke verhoudingen maar bijvoorbeeld ook om de gevolgen voor de ‘harde’ en ‘zachte’ kan van de organisatie. Door de aard van de opdrachten hebben de Berenschotadviseurs geleerd hun weg te vinden in complexe en gevoelige opdrachten. De focus op de gebruikswaarde van de adviezen staat daarbij steeds voorop. We helpen u een forse stap verder!

www.berenschot.nl


André Oostdijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 20936118

Al decennia is Pentascope dé expert in mensgericht implementeren. Scherp, soms provocerend én altijd motiverend. Daarbij het experiment als werkend principe introducerend. Pentascope ontwikkelt mogelijkheden en verbindt. Mensgericht en positief. Zodat mensen en organisaties hun volle potentieel ontplooien. Door energie los te maken die er mag én moet zijn. Wij gaan voor gelukkige mensen, bezielde organisaties en een duurzame wereld.

www.pentascope.nl


Walter Klerks
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
06 - 10734581

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?

BugelHajema
0592 - 316206

Of vul onderstaand formulier in.

* Verplicht veld
Vul hier uw naam in.
Vul hier een geldig e-mailadres in.
Vul hier het onderwerp van uw reactie in.
Vul hier uw opmerking in.
Ongeldige invoer

CASUS

OMGEVINGSWETDOEN zorgt ervoor dat de betrokkenen (vanuit de gemeente) een start maken. Gezamenlijk wordt verdiept op de casus, de leervraag, de verwachtingen en in welke mate men geëquipeerd is. Onder begeleiding van OMGEVINGSWETDOEN wordt een aanpak voor het vervolg opgesteld. Leren door te experimenteren is begonnen.

 • De casus (en evt leervraag) wordt samen met relevante betrokkenen binnen gestelde budget verdiept
 • De inhoudelijke en procesmatige aspecten worden in kaart gebracht en gerelateerd aan de geest van de wet.
 • Verwachtingen zijn helder
 • Er is duidelijkheid wat er in de voorbereiding moet gebeuren.
 • De eerste ervaringen met integraal aanpakken vanuit de Omgevingswet zijn opgedaan

VOORBEREIDING

Vanuit het eerste plan brengen we alles in gereedheid. Denk aan het doen van een stakeholderanalyse, het opvragen ondersteunende documenten, het bepalen van de werkvorm en beoogde resultaten, een rolinventarisatie deelnemers, verdiepen kennis etc). Meer mensen, ook van buiten, worden betrokken om meer invalshoeken te ontdekken.

Hierin ontdekt u ook het spel tussen een richtinggevende en een ruimte latende houding van de overheid.

Werkenderwijs wordt vanuit een integrale benadering alles in gereedheid gemaakt om samen met de samenleving de inhoud in te gaan.

 • Meer (ook externe) betrokkenen nemen deel.
 • Inhoudelijke en procesmatige aspecten van de casus worden in kaart gebracht, met de Omgevingswet als uitgangspunt.
 • Iedereen is voldoende geëquipeerd om te starten.

DOEN!

In deze fase gaat u concreet inhoudelijk met de casus van start. Het proces zal zich richten op integraal werken, co-creatie, het stellen van kaders en het geven van ruimte waar dat mogelijk is. Door de goede voorbereiding is deze fase echt een kwestie van doen!

 • U zet samen met de betrokkenen de eerste stappen in het proces. Daarmee worden ook de eerste resultaten geboekt. Het proces wordt daarmee onomkeerbaar!
 • U evalueert samen met OMGEVINGSWETDOEN en de betrokkenen de stappen die gezet zijn én de nieuwe situatie die ontstaan is.
 • U geeft samen met de betrokkenen vorm aan de volgende stappen.

LEERVRAGEN

Steeds vaker plukken gemeenten en andere overheden de vruchten van integraal werken. Dat is mooi, want het maakt processen effectiever, mensen sterker en resultaten duurzamer. Samenwerking zorgt ervoor dat meer perspectieven in de oplossingen meegenomen worden en dat teams hun eigen sterke kanten kunnen verbreden.

OMGEVINGSWETDOEN.nl biedt verdieping op een groot aantal leervragen rondom integraal werken:

Participatie

 • Co-creatie
 • Speelveld en actoren
 • Communicatie
 • Commitment
 • Vieren en feesten

Integraliteit

 • Integrale leefomgeving

Afwegingsruimte

 • Gebiedsregels
 • Kaders

Organisatie

 • Rollen en competenties
 • Werkprocessen

Samen met OMGEVINGSWETDOEN maken we heldere afspraken over met welke situatie u aan de slag gaat (de casus), op welke aspecten u ervaring op wilt doen (de focus en leervraag), wat het budget is en op welk moment in het proces het implementatieadvies komt.

ITERATIEF_PROCES

Werken vanuit de Omgevingswet is het verenigen van twee werelden. Dat is geen lineair proces, maar een iteratief proces. Alles hangt samen waarbij er verschil is in intensiteit. Soms is er meer aandacht voor het samen optrekken, soms meer voor de spelregels. Het kunnen en durven samenbrengen van deze werelden, waarin flexibel acteren en gelijkwaardig optrekken het succes bepaalt. Dit bereik je vooral door ermee te oefenen.

RESULTAAT

Aan het begin van het proces hebben we in overleg besloten waar in het proces de begeleiding gewenst is en op welk moment in het proces deze begeleiding eindigt.

 • U heeft inmiddels ervaring opgedaan in het volledig werken vanuit de bedoeling van de Omgevingswet.
 • U heeft helder welke vervolgstappen u gaat zetten binnen de gekozen casus.
 • U heeft ervaren waar uw gemeente aan de slag moet, en waar de gemeente al werkt in het licht van de Omgevingswet.

OMGEVINGSWETDOEN gaat nog voor u aan de slag. Wij maken een implementatieadvies op maat met daarin:
1. Een vertaling van het geleerde naar de rest van de organisatie (zodat ook andere trajecten er baat bij hebben) en
2. De volgende stap in het proces (zoals ook einde van stap DOEN)

Kosten

Steeds meer gemeenten of samenwerkingsverbanden hebben de weg gevonden naar de combinatie van een leerproces en het opstellen van een concreet concept waarbij de schaalniveaus variëren van keukentafel tot omgevingsvisie voor een gemeente of regio.

OMGEVINGSWETDOEN biedt een omvangrijke keuze uit programma’s op maat. Hieronder een indicatie aan de hand van drie voorbeelden.

Inleiding op kernbegrippen, Escaperoom Omgevingswet, oefening met max 12 personen aan de hand van een casus, totaal een dagdeel

€ 2.500

Complete behandeling van een concrete casus in drie stappen inclusief voorbereiding en indicatie voor een implementatieplan. Dit betreft geen simulatie, maar de begeleiding naar een concreet integraal concept

€ 5.000 - € 15.000

Aan de hand van een serious game in gezamenlijkheid de Omgevingswet doorgronden en toepassen in de dagelijkse praktijk

€ 15.000

OMGEVINGSWETDOEN is sterk voorstander van zelfwerkzaamheid. Dat geldt voor de inhoudelijke, maar ook voor alle andere aspecten die onder de leervragen zijn benoemd. Wij noemen dat: “werk met werk maken”.